FORGOT YOUR DETAILS?

Nimfa

• Dobra odporność na wyleganie
• Doskonała odporność na mączniaka oraz rdze żółtą i brunatną
• Doskonała jakość wypiekowa
• Dorodne, ciężkie ziarno
• Najlepsza przewódka na rynku

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany NIMFA (% wzorca)
w poszczególnych rejonach (COBORU 2016/2017)

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie odmiany  NIMFA  (% wzorca)
w porównaniu do odmian wzorcowych COBORU (2017)

TOP