FORGOT YOUR DETAILS?

NOWE ODMIANY ZBÓŻ JARYCH – 2023

W dniu 17 stycznia 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji COBORU ds. rejestracji odmian roślin zbożowych poświęcone odmianom zbóż jarych.

Z satysfakcją informujemy, że wpis do Krajowego Rejestru uzyskało 5 odmian z Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Jęczmień jary

 • Amaretto (nazwa hodowlana - STH 12420)
  Odmiana typu pastewnego;
 • Magnus (nazwa hodowlana - STH 12320)
  Odmiana typu pastewnego;

Owies jary

 • Motto (nazwa hodowlana - STH 13320)
  Odmiana pastewna żółtoziarnista;
 • Dynamit (nazwa hodowlana - STH 13620)
  Odmiana pastewna żółtoziarnista;

Pszenica zwyczajna jara

 • Eskapada (nazwa hodowlana - KOH 7320)
TOP