Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Octavio – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie

FORGOT YOUR DETAILS?

Octavio

Imperium plonów

• Nr 1 plonowania (115% wzorca)
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2016 roku!

• Zimotrwałość 5,5.
• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby.
Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna
w kłosie.
• Ciężkie ziarno (wysoka waga hektolitra).

Ważniejsze cechy rolnicze

Doskonałe plonowanie

Plonowanie odmiany OCTAVIO (% wzorca) w doświadczeniach  COBORU w 2016 r. i 2017 r.

Doskonałe plonowanie

Plonowanie odmiany OCTAVIO  (% wzorca) w punktach doświadczalnych
COBORU w 2016 r.

Doskonałe plony na terenie całego kraju

Plonowanie odmiany OCTAVIO (% wzorca) w poszczególnych punktach doświadczalnych w kraju na poziomie a1 (źródło: COBORU, 2018* i 2019).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP