FORGOT YOUR DETAILS?

Odys

  • Wysokie plonowanie - wzorzec plenności w COBORU
  • Bardzo dobra zdrowotność.
  • Podwyższona odporność na rdzę brunatną.
  • Niskie wymagania glebowe.

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plonowanie w ekstremalnie suchym 2019 r.

Plonowanie odmiany ODYS na tle odmian wzorcowych (źródło: COBORU 2019).

Bardzo dobra zdrowotność

Odporność na choroby odmiany ODYS na tle wzorca (źródło: COBORU 2019).

Podwyższona odporność na rdzę brunatną

Odporność na rdzę brunatną odmiany ODYS w porównaniu do pozostałych odmian zarejestrowanych w kraju (źródło: COBORU 2019).

TOP