Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Opcja – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Opcja

 • Bardzo dobry potencjał plonowania -
  101%
  w 2017 roku w Polsce (wg COBORU).
 • Odmiana niska (ok. 75 - 80 cm).
 • Odmiana dobrze tolerująca siew
  w
  monokulturze.
 • MTZ średnia.
 • Typ gęstego łanu.
 • Klasa jakości B.
 • Dobra odporność na wyleganie.
 • Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie (% wzorca) odmiany OPCJA w doświadczeniach COBORU
(poziom a1, 2017 rok)

Odporność odmiany OPCJA na choroby grzybowe (skala 9-stopniowa) według COBORU 2017.

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP