FORGOT YOUR DETAILS?

Pszenica opoka
Odmiana dostępna w:

OPOKA

• Doskonałe plonowanie w każdym rejonie kraju.
Wysoka zawartość białka.
Grube, dobrze wyrównane ziarno.
• Doskonała jakość wypiekowa.
Podwyższona odporność na suszę.
 Doskonale radzi sobie na słabszych
i
mozaikowatych glebach.

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie i stabilne plony

Plonowanie odmiany OPOKA  (% wzorca) w porównaniu do odmian wzorcowych
w
latach 2018 i 2019 (źródło: COBORU).

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany OPOKA (% wzorca) w poszczególnych rejonach kraju w doświadczeniach COBORU 2017-2018 (poziom a2).

Wysokie plony potwierdzone w ukraińskich doświadczeniach

Plonowanie odmiany OPOKA  (% wzorca) w doświadczeniach na Ukrainie w 2018 roku (poziom a1).

Wysoka odporność na choroby

Odporność na choroby odmiany OPOKA  w porównaniu do wzorca (średnia z wielolecia).

Doskonała jakość wypiekowa

Parametry wypiekowe odmiany OPOKA  w porównaniu do wzorca (źródło: COBORU 2018).

Klasa jakości A

Porównanie zbonitowanych wskaźników technologicznych odmiany OPOKA do odmiany wzorcowej
(źródło:
COBORU 2018).

Zalecana do siewu w 12 województwach w kraju

OPOKA jest zalecana przez COBORU do uprawy w 12 województwach w Polsce:
kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie
(źródło:
COBORU 2022).

Tolerancyjna na zakwaszenie gleby

Reakcja na glin odmiany OPOKA w porównaniu do odmian wzorcowych oraz zarejestrowanych w 2018 roku
(źródło:
COBORU 2018).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP