Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Owacja – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Owacja

Plon w gwiazdorskiej obsadzie

• Bardzo dobre plonowanie
– 104 % w 2016 roku (doświadczenia
rejestrowe COBORU).
• Zimotrwałość 4,5
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka waga hektolitra.
• Dobra odporność na mączniaka,
brunatną plamistość, septoriozę
plew i fuzariozę kłosa.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany  OWACJA w poszczególnych
punktach doświadczalnych COBORU w 2017 roku - poziom a1

Plonowanie odmiany OWACJA  (% wzorca) w porównaniu do odmian wzorcowych (doświadczenia rejestrowe  COBORU 2017 r., poziom a1)

TOP