FORGOT YOUR DETAILS?

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany  OWACJA w poszczególnych
punktach doświadczalnych COBORU w 2017 roku - poziom a1

Owacja

Plon w gwiazdorskiej obsadzie

• Bardzo dobre plonowanie
– 104 % w 2016 roku (doświadczenia rejestrowe COBORU).
• Zimotrwałość 4,5.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka waga hektolitra.
• Dobra odporność na mączniaka, brunatną plamistość, septoriozę plew i fuzariozę kłosa.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie odmiany OWACJA  (% wzorca) w porównaniu do odmian wzorcowych (doświadczenia rejestrowe  COBORU 2016 r., poziom a1)

Mrozoodporna pszenica ozima Wilejka

Plonowanie odmiany OWACJA  (% wzorca) w poszczególnych punktach doświadczalnych w kraju na poziomie a1 (źródło: COBORU, 2018* i 2019).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP