FORGOT YOUR DETAILS?

Pablo

  • Odmiana bardzo plenna - 102% wzorca w roku 2019!
  • Doskonała odporność na choroby.
  • Najwyższa odporność na wyleganie wśród zarejestrowanych odmian.
  • Grube, dobrze wyrównane ziarno.
  • Podwyższona zawartość tłuszczu.
  • Podwyższona zawartość białka.
  • Obniżona zawartość łuski.

Odmiana dostępna w

Najwyższa odporność na rdzę źdźbłową wśród zarejestrowanych odmian

Odporność na rdzę źdźbłową odmiany PABLO w porównaniu do pozostałych odmian owsa
zarejestorwanych
w kraju (źródło: COBORU 2019).

Najwyższa MTZ wśród zarejestrowanych odmian

Masa 1000 ziaren odmiany PABLO w porównaniu do pozostałych odmian owsa zarejestorwanych w kraju (źródło: COBORU 2019).

Najwyższa odporność na wyleganie wśród zarejestrowanych odmian

Odporność na mączniaka prawdziwego odmiany PABLO w porównaniu do pozostałych odmian owsa
zarejestorwanych
w kraju (źródło: COBORU 2019).

Najwyższa odporność na mączniaka prawdziwego wśród zarejestrowanych odmian

Odporność na wyleganie odmiany PABLO w porównaniu do pozostałych odmian owsa
zarejestorwanych
w kraju (źródło: COBORU 2019).

Wczesny termin wiechowania

Termin wiechowania odmiany PABLO w porównaniu do pozostałych odmian owsa
zarejestorwanych
w kraju (źródło: COBORU 2019).

TOP