Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Plejada – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Plejada

Gwiazda Twojego pola

  • Doskonałe plonowanie w latach o różnym przebiegu pogody
  • Dobrze toleruje uprawę w monokulturze
  • Dobra odporność na wyleganie przed zbiorem
  • Typ łanu: pojedynczego kłosa z elementami kompensacyjnymi
  • Zalecana obsada w terminie optymalnym: 250 – 350 r/m2
    ( w zależności od klasy gleby i zakładanego poziomu agrotechniki)
  • Odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu
  • Odporność na porastanie na poziomie wzorca
  • Dobre parametry jakościowe

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie odmiany PLEJADA w poszczególnych rejonach kraju w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2017 roku.

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie (%) odmiany PLEJADA w porównaniu do wzorca w doświadczeniach rejestrowych COBORU
w latach 2016-2017.

Odmiana dostępna w firmie

TOP