FORGOT YOUR DETAILS?

Plejada

Gwiazda Twojego pola

  • Doskonałe plonowanie w latach o różnym przebiegu pogody.
  • Dobrze toleruje uprawę w monokulturze.
  • Dobra odporność na wyleganie przed zbiorem.
  • Typ łanu: pojedynczego kłosa z elementami kompensacyjnymi.
  • Odmiana tolerancyjna na wczesny
    i opóźniony termin siewu.
  • Odporność na porastanie na poziomie wzorca.
  • Dobre parametry jakościowe.

Odmiana dostępna w firmie

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie odmiany PLEJADA w poszczególnych rejonach kraju w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2017 roku.

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie (%) odmiany PLEJADA w porównaniu do wzorca w doświadczeniach rejestrowych COBORU
w latach 2016-2017.

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP