FORGOT YOUR DETAILS?

Poezja

Wszechstronnie utalentowana

 • Wysokie plonowanie.
 • Wysoka i stabilna liczba opadania.
 • Idealna na mroźne zimy i trudne żniwa
  (nie
  wymarza i nie porasta).
 • Przydatna do uprawy po kukurydzy
  (w
  mniejszym stopniu poraża się fusarium).
 • Typ gęstego łanu.
 • Średni termin kłoszenia i dojrzewania.
 • Toleruje siew wczesny, siewy zbyt późne nie są zalecane.

Odmiana dostępna w firmie

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie odmiany POEZJA w poszczególnych punktach doświadczalnych.
Doświadczenia ścisłe HR STRZELCE (wzorce identyczne z COBORU 2017).

Odporność odmiany POEZJA na choroby grzybowe (skala 9-stopniowa).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP