Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Poezja – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Poezja

Wszechstronnie utalentowana

Wysokie plonowanie

Wysoka i stabilna liczba opadania

Idealna na mroźne zimy i trudne żniwa (nie wymarza i nie porasta)

Przydatna do uprawy po kukurydzy (w mniejszym stopniu poraża się fusarium)

Typ gęstego łanu

Zalecana obsada w terminie optymalnym: 275 – 450 r/m2
( w zależności od klasy gleby i zakładanego poziomu agrotechniki)

Średni termin kłoszenia i dojrzewania

Toleruje siew wczesny, siewy zbyt późne nie są zalecane

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie odmiany POEZJA w poszczególnych punktach doświadczalnych.
Doświadczenia ścisłe HR STRZELCE (wzorce identyczne z COBORU 2017).

Odporność odmiany POEZJA na choroby grzybowe (skala 9-stopniowa).

TOP