Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Probus – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie

FORGOT YOUR DETAILS?

Probus

Zdobywca pól

• Wysoki potencjał plonowania – 112% wzorca (COBORU doświadczenia rejestrowe).
Doskonała zimotrwałość 6o (w doświadczeniach rejestrowych COBORU).
• Doskonała mrozoodporność 6,0.
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Dobra odporność na choroby grzybowe,
a zwłaszcza fuzariozę kłosów.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany PROBUS (% wzorca) w punktach doświadczalnych  COBORU w 2012r.

Doskonały także w surowym, skandynawskim klimacie.

Plonowanie odmiany PROBUS (% wzorca) wybranych rejonach SZWECJI (2015 r. / 2016 r.).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP