FORGOT YOUR DETAILS?

Probus

Zdobywca pól

• Wysoki potencjał plonowania – 112% wzorca (COBORU doświadczenia rejestrowe).
Doskonała zimotrwałość 6o (w doświadczeniach rejestrowych COBORU).
• Doskonała mrozoodporność 6,0.
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Dobra odporność na choroby grzybowe,
a zwłaszcza fuzariozę kłosów.

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie i stabilne plony w całym kraju

Plonowanie odmiany PROBUS (% wzorca) w poszczególnych rejonach kraju w latach 2019-2020 na poziomie a1 (doświadczenia ścisłe hodowcy - wzorce identyczne w COBORU).

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany PROBUS (% wzorca) w punktach doświadczalnych  COBORU w 2012r.

Doskonały także w surowym, skandynawskim klimacie.

Plonowanie odmiany PROBUS (% wzorca) wybranych rejonach SZWECJI (2015 r. / 2016 r.).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP