FORGOT YOUR DETAILS?

Elektra - Pszenica ozima termin siewu - siew pszenicy ozimej

ELEKTRA

CELUJ W REKORDY

  • Wysoki i stabilny plon, niezależnie od warunków pogodowych
  • Zdecydowanie lepiej plonująca niż wzorce i większość  nowych odmian pszenicy
  • Bardzo wysoka (9/9) odporność na choroby podstawy źdźbła umożliwia siew w płodozmianie zbożowym bez zwiększonego ryzyka
  • Szybki, intensywny wzrost po zimie pozwala na unikanie skutków wczesno-wiosennych susz
  • ELEKTRA jest odporna na chlorotoluron co zapewnia swobodę pod względem doboru środków herbicydowych
  • Dobre zdolności adaptacyjne w różnych środowiskach

  • Odporna na osypywanie

  • Nagrodzona Złotym Medalem Polagra-Premiery 2023 

Ważniejsze cechy rolnicze

Pszenica ozima Elektra - Pszenica ozima termin siewu

Zdecydowanie lepsza niż wzorce i większość nowych odmian pszenicy

Elektra - Pszenica ozima termin siewu - siew pszenicy ozimej

Plonowanie (% wzorca) odmiany ELEKTRA oraz odmian wzorcowych i odmian wpisanych do KR w latach 2021 i 2022 (COBORU – doświadczenia rejestrowe, poziom A1)

Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe

Pszenica ozima Elektra - Pszenica ozima termin siewu

Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe. Źródło: Syntezy Wyników Doświadczeń Rejestrowych – Zboża ozime 2021 – zeszyt 190 - COBORU

Odporna na chlorotoluron

Elektra - Pszenica ozima termin siewu - siew pszenicy ozimej

ELEKTRA jest odporna na chlorotoluron co zapewnia swobodę pod względem doboru środków herbicydowych

Odporna na pleśń śniegową

Oceny odporności na pleśń śniegową w lokalizacjach - doświadczenia rejestrowe Litwa 2021
Karta technologiczna odmiany      
Gatunek Pszenica oz.      
Odmiana Elektra Hodowla      
Główne zalety odmiany Na co zwrócić uwagę (minusy odmiany )      
bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania w latach o różnicowanych warunkach pogodowych średnio odporna na rdzę żółtą i fuzariozę kłosów, w przypadku siewu po kukurydzy zalecane wykonanie zabiegu T3 w maksymalnych dawkach      
nie wrażliwa fotoperiodycznie, bardzo dobry wiosenny start wegetacji oraz dynamika wzrostu słabsze wyrównanie ziarniaków, niższa gęstość w stanie zsypnym      
dobre parametry jakościowe ziarna, jakościowa odmiana chlebowa B odmiana o dużym potencjale plonotwórczym, zalecać wykonywanie zabiegów skracania i usztywniania łanu      
bardzo wysoka odporność na rdzę brunatną, maczniaka i pleśń śniegową      
duży dorodny kłos, nawet do 14 pieterek w kłosie `      
nie wrażliwa na środki ochrony roślin oparte na chlorotoluronie      
Wymagania glebowe przeciętne      
Tolerancja na zakwaszenie gleby (COBORU) 6/9      
Dynamika rozwoju jesiennego 8/9      
Siła krzewienia 7,5/9      
Wczesność - kłoszenie 6/9 155      
Wczesność - dojrzałość pełna 6/9 201      
Miejsce w płodozmianie po rzepaku po zbożach po kukurydzy po burakach      
8/9 8/9 6,5/9 8/9      
Norma wysiewu siew wczesny (do 20 września) siew optymalny (do 10 października) siew opóźniony (do grudnia)      
225 - 300 szt./m2 300 - 350 szt./m2 350 - 400 szt./m2      
Wiosenne nawożenie azotowe w zależności od terminu siewu 25 BBCH: 30 - 70 25 BBCH: 40 - 80 25 BBCH: 50 - 80      
31 BBCH: 60-85 31 BBCH: 50- 80 31 BBCH: 50 - 90      
Zimotrwałość (COBORU) 3,5/9      
Przezimowanie i regeneracja (ocena gospodarcza) 5,5/9      
Tolerancja na okresową suszę Wiosenną Letnią Ogólnie (średnia)      
8/9 8/9 8/9      
Odporność na wyleganie w zależności od terminu siewu siew wczesny siew optymalny (wg COBORU) siew opóźniony      
6/9 7,7 7,5/9      
Propozycja regulacji w zależności od terminu siewu 0,2l/ha Moddus + 0,8 l/ha CCC 0,2l/ha Moddus + 0,7 l/ha CCC  0,2 l/ha Moddus + 0,5 l/ha CCC      
     
Zdrowotność Zdrowotność od 1 do 9 Uwagi dotyczące ochrony fungicydowej      
Choroby podstawy źdźbła Jako kompleks chorób podsuszkowych 8,3/9 prochloraz 450g od 0,6 l/ha;      
cyprodynil 750g od 0,5 kg/ha.      
Choroby liści Mączniak prawdziwy - liście 8,6/9 fenpropidyna 750g - od 0,3 l/ha;      
pyriofenon 180 g - od 0,3 l/ha      
Rdza brunatna 8,6/9 tebukonazol 250 g - od 0,5 l/ha      
epoksykonazol 125 g - od 0,5l/ha      
Rdza żółta 7,8/9 solatenol od 50 g/ha;      
Brunatna plamistość liści (DTR) 8,4/9 epoksykonazol 125g - od 0,6 l/ha;      
tebukonazol 250g - od 0,6 l/ha;      
Septorioza liści 6,9/9 solatenol 100g - od 0,5 l/ha;      
izopirazam 125g - 0,8 l/ha;      
azoksystrobina 250g - 0,7 l/ha (do wszystkich substancji dodatek triazolu)      
Choroby kłosa Septorioza plew 7,2/9 metkonzol 60 g - 0,5 l/ha +      
tebukonazol 250 g - 0,5 l/ha      
Fuzarioza kłosów 7,4/9        
Parametry jakościowe ziarna Minimum – pszenica konsumpcyjna pod młyny Na co wpływają:      
Masa 1000 ziaren - 14% 40,3g brak      
Wyrównanie ziarna 76%      
Porastanie ziarna w kłosach 5/9 maks. wynik COBORU to 6 (np. Euforia, Ostroga)      
Gęstość ziarna w stanie zsypnym 4/9 min 76 kg/hl wymiałowość - uzysk, wydajność mąki      
Zawartość białka 5/9 min 12,5% wpływa na zaw. glutenu      
Liczba opadania 8/9 min. 220 sekund odporność na porastanie, jakość chleba      
Wskaźnik sedymentacji SDS 7/9 30 cm3 ocena jakości glutenu      
Ilość glutenu mokrego 6/9 min 26% specyficzne białko niezbędne do wypieku i wzrostu ciasta     74.4
Morfologia - wygląd łanu w poszczególnych okresach rozwoju      
Jesień równomierne wschody, dobra krzewistość      
Zima jasno zielona barwa liści      
Wiosna zwarty łan o bardzo intensywnej dynamice wzrostu, szerokie liście w typie wzrostu stojącego, łan wyraźnie wyrzędowany      
Lato typ łanu pojedynczego kłosa z elementami kompensacyjnymi, bardzo ładne dorodne kłosy do 14 pięterek na kłos, wyrazisty wyrzędowany łan      
Odmiany o podobnym profilu agrotechnicznym (o podobnych parametrach i pozycjonowaniu w rynku)      
KWS Donovan, LG Keramik, RGT Provision, Knut      

 Przeczytaj poniższe zalecenia i ciesz się rekordowymi plonami z odmiany ELEKTRA, które spełnią wszystkie wymagania jakościowe.

- Pobór azotu występuje w całym cyklu życia rośliny, z tego większość jest pobierana w okresie maja.

- Azot kontroluje masę zieloną rośliny głównie przez stymulację krzewienia.

- Zawartość azotu w glebie zależy stosowanego płodozmianu, nawozów zastosowanych wcześniej (także obornik), typu gleby, resztek pożniwnych.

- Azot zawarty w glebie (kompleksu pszenicznego, w dobrej kulturze i prawidłowym płodozmianie) wystarczy do realizacji około 40-50% potencjalnego plonu pszenicy.

- Reszta plonu jest realizowana po aplikacji:

                A: 40-% z pierwszą dawką azotu

                B: 10- 20% z drugą dawką nawożenia azotowego

- Trzecia dawka nawożenia azotowego wpływa na podwyższenie zawartością białka, glutenu, na MTZ oraz w niektórych warunkach na gęstość ziarna w stanie zsypnym;

- Według różnych badań pszenica może pobrać około 270 kgN na ha:

 30% przed pojawieniem się 1go kolanka;

40% pomiędzy pierwszym kolankiem a liściem flagowym- formowanie liści plonu (pierwsze 4 liście od góry);

20% pomiędzy liściem flagowym a kwitnieniem;

10% powoli po kwitnieniu;

- Azot redystrybuowany jest do ziarna – ok 160kg i do słomy i pozostałości- 90kg/ha

W przypadku odmiany Elektra dawkę potrzebnego azotu (dostępnego w glebie i podanego w nawożeniu) należy kształtować w ilości 25kg N pobranego azotu na 1 tonę „oczekiwanego” wyprodukowanego plonu.

Po wiosennej ocenie plantacji zadecydujemy o wielkości dawki. Kiedy pszenica będzie mocno rozkrzewiona, możemy ograniczyć dawkę, a kiedy chcemy ją jeszcze dokrzewić i warunki wodne są optymalne – wtedy możemy zastosować wyższą dawkę. Ilość dawek nawozu azotowego determinować będzie przebieg pogody, a zwłaszcza rozkład i ilość opadów.

Zalecamy

1 termin - z chwilą ruszania wiosennej wegetacji, czyli wczesną wiosną około 40-70 kg N/ha, gdy zboże jest gęste, dobrze rozkrzewione i ma ciemnozielony kolor, do 60-80 kg N/ha na późno sianych. Jest to dawka startowa. Zalecane zastosowanie nawozu z dodatkiem siarki;

2 termin - na początku strzelania w źdźbło (wyczuwalne pierwsze kolanko) - 60-80 kg N/ha azotu. Można stosować saletrę, jednak w przypadku planowanych dwóch dawek nawożenia azotowego zalecany RSM lub mocznik zastosowane w tym terminie, ze względu na to, że mają wydłużony okres działania, mogą całkowicie pokryć zapotrzebowanie na azot w sezonie. Wówczas zamkniemy nawożenie wiosenne azotem tylko w dwóch dawkach (wyższe normy co da razem zakres 140-150 kg N/ha). Będzie to korzystne zwłaszcza wtedy, kiedy w końcowych fazach (koniec kłoszenia, kwitnienie, dojrzewanie) dojdzie do braku wody i przyjdą wysokie temperatury

3 termin - przed kłoszeniem (zalecany dla odmiany Elektra), do fazy przed otwarciem pochwy liściowej  w dawce 30-50kg. Zalecane zastosowanie azotu z dodatkiem wapnia, co sprawia, że azot wolniej się rozkłada i wolniej przyswajalny jest przez roślinę, nie powoduje suszy glebowej.

TOP