FORGOT YOUR DETAILS?

Zimotrwała pszenica Euforia

Pszenica ozima CALIFORNIA - Główne zalety odmiany

Wysoki i stabilny potencjał plonowania w latach o różnicowanych warunkach pogodowych;

Wczesny termin koszenia i dojrzewania;

Wysoka tolerancja na suszę;

Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH;

Doskonała odporność na wyleganie;

Bardzo dobre zdolności adaptacyjne (sprawdza się w wielu krajach na różnych stanowiskach);

Bardzo wysoka MTZ;

Dobra zimotrwałość;

Szybkie tempo wzrostu wiosennego, idealna do siewów opóźnionych;

Idealna do monokultur;

Przydatna na gleby lżejsze;

Odporna na chlorotoluron;

Karta technologiczna odmiany
Gatunek Pszenica oz.
Odmiana California Hodowla
Główne zalety odmiany Na co zwrócić uwagę (minusy odmiany )
bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania w latach o różnicowanych warunkach pogodowych, dobra średnio odporna na rdzę żółtą i fuzariozę kłosów, rekomendowane wykonanie zabiegów T2 oraz T3
bardzo dobry wiosenny start wegetacji oraz dynamika wzrostu, odmiana o podwyższonej odporności na suszę, potwierdzona badaniami rejestrowymi w Austrii
dobre parametry jakościowe ziarna, jakościowa odmiana chlebowa B
dorodne ziarno, bardzo wysoka MTZ + 7,1g na poziomie A2 w stosunku do odmian wzorcowych
szeroka aklimatyzacja do warunków glebowo-klimatycznych, podwyższona odporność na kompleks chorób podsuszkowych-rekomendowana do uprawy w monokulturze `
nie wrażliwa na środki ochrony roślin oparte na chlorotoluronie
Wymagania glebowe przeciętne
Tolerancja na zakwaszenie gleby (COBORU) 7/9
Dynamika rozwoju jesiennego 8/9
Siła krzewienia 6/9
Wczesność - kłoszenie 6/9 151
Wczesność - dojrzałość pełna 6/9 203
Miejsce w płodozmianie po rzepaku po zbożach po kukurydzy po burakach
8/9 9/9 6,5/9 8/9
Norma wysiewu siew wczesny (do 20 września) siew optymalny (do 10 października) siew opóźniony (do grudnia)
225 - 300 szt./m2 300 - 350 szt./m2 350 - 450 szt./m2
Wiosenne nawożenie azotowe w zależności od terminu siewu 25 BBCH: 30 - 70 25 BBCH: 40 - 80 25 BBCH: 50 - 80
31 BBCH: 60-85 31 BBCH: 50- 80 31 BBCH: 50 - 90
Zimotrwałość (COBORU) 4/9
Przezimowanie i regeneracja (ocena gospodarcza) 8/9
Tolerancja na okresową suszę Wiosenną Letnią Ogólnie (średnia)
8/9 8/9 8/9
Odporność na wyleganie w zależności od terminu siewu siew wczesny siew optymalny (wg COBORU) siew opóźniony
7/9 8,8 9/9
Propozycja regulacji w zależności od terminu siewu 0,2l/ha Moddus + 0,8 l/ha CCC 0,2l/ha Moddus + 0,7 l/ha CCC  0,2 l/ha Moddus + 0,5 l/ha CCC
Zdrowotność Zdrowotność od 1 do 9 Uwagi dotyczące ochrony fungicydowej
Choroby podstawy źdźbła Jako kompleks chorób podsuszkowych 9/9 prochloraz 450g od 0,6 l/ha;
cyprodynil 750g od 0,5 kg/ha.
Choroby liści Mączniak prawdziwy - liście 7,4/9 fenpropidyna 750g - od 0,3 l/ha;
pyriofenon 180 g - od 0,3 l/ha
Rdza brunatna 8,2/9 tebukonazol 250 g - od 0,5 l/ha
epoksykonazol 125 g - od 0,5l/ha
Rdza żółta 7/9 solatenol od 50 g/ha;
Brunatna plamistość liści (DTR) 7,7/9 epoksykonazol 125g - od 0,6 l/ha;
tebukonazol 250g - od 0,6 l/ha;
Septorioza liści 6,8/9 solatenol 100g - od 0,5 l/ha;
izopirazam 125g - 0,8 l/ha;
azoksystrobina 250g - 0,7 l/ha (do wszystkich substancji dodatek triazolu)
Choroby kłosa Septorioza plew 7,3/9 metkonzol 60 g - 0,5 l/ha +
tebukonazol 250 g - 0,5 l/ha
Fuzarioza kłosów 7,2/9  
Parametry jakościowe ziarna Minimum – pszenica konsumpcyjna pod młyny Na co wpływają:
Masa 1000 ziaren - 14% 51,3g brak
Wyrównanie ziarna 92%
Porastanie ziarna w kłosach 5/9 maks. wynik COBORU to 6 (np. Euforia, Ostroga)
Gęstość ziarna w stanie zsypnym 8/9 min 76 kg/hl wymiałowość - uzysk, wydajność mąki
Zawartość białka 5/9 min 12,5% wpływa na zaw. glutenu
Liczba opadania 8/9 min. 220 sekund odporność na porastanie, jakość chleba
Wskaźnik sedymentacji SDS 8/9 30 cm3 ocena jakości glutenu
Ilość glutenu mokrego 6/9 min 26% specyficzne białko niezbędne do wypieku i wzrostu ciasta
Morfologia - wygląd łanu w poszczególnych okresach rozwoju
Jesień równomierne wschody, dobra krzewistość
Zima jasno zielona barwa liści
Wiosna zwarty łan o bardzo intensywnej dynamice wzrostu, szerokie liście w typie wzrostu stojącego
Lato typ łanu pojedynczego kłosa z elementami kompensacyjnymi, wyrazisty wyrzędowany łan
Odmiany o podobnym profilu agrotechnicznym (o podobnych parametrach i pozycjonowaniu w rynku)
Chevignon, Liberia, Arevus

Powyższe dane pokazują potencjał odmiany wykazany w doświadczeniach urzędowych COBORU. Aby osiągnąć podobne wartości należy przestrzegać zasada prawidłowego nawożenia azotowego dla odmian jakościowych:
Dawkę potrzebnego azotu (dostępnego w glebie i podanego w nawożeniu) należy kształtować w ilości 25kg N pobranego azotu na 1 tonę „oczekiwanego” wyprodukowanego plonu.

Po wiosennej ocenie plantacji zadecydujemy o wielkości dawki. Kiedy pszenica będzie mocno rozkrzewiona, możemy ograniczyć dawkę, a kiedy chcemy ją jeszcze dokrzewić i warunki wodne są optymalne – wtedy możemy zastosować wyższą dawkę. Ilość dawek nawozu azotowego determinować będzie przebieg pogody, a zwłaszcza rozkład i ilość opadów.

Zalecamy

1 termin - z chwilą ruszania wiosennej wegetacji, czyli wczesną wiosną około 40-70 kg N/ha, gdy zboże jest gęste, dobrze rozkrzewione i ma ciemnozielony kolor, do 60-80 kg N/ha na późno sianych. Jest to dawka startowa. Zalecane zastosowanie nawozu z dodatkiem siarki;

2 termin - na początku strzelania w źdźbło (wyczuwalne pierwsze kolanko) - 60-80 kg N/ha azotu. Można stosować saletrę, jednak w przypadku planowanych dwóch dawek nawożenia azotowego zalecany RSM lub mocznik zastosowane w tym terminie, ze względu na to, że mają wydłużony okres działania, mogą całkowicie pokryć zapotrzebowanie na azot w sezonie. Wówczas zamkniemy nawożenie wiosenne azotem tylko w dwóch dawkach (wyższe normy co da razem zakres 140-150 kg N/ha). Będzie to korzystne zwłaszcza wtedy, kiedy w końcowych fazach (koniec kłoszenia, kwitnienie, dojrzewanie) dojdzie do braku wody i przyjdą wysokie temperatury

3 termin - przed kłoszeniem, do fazy przed otwarciem pochwy liściowej w dawce 30-50kg. Zalecane zastosowanie azotu z dodatkiem wapnia, co sprawia, że azot wolniej się rozkłada i wolniej przyswajalny jest przez roślinę, nie powoduje suszy glebowej.

TOP