FORGOT YOUR DETAILS?

Zimotrwała pszenica Euforia

Pszenica ozima INTUICJA - Główne zalety odmiany

  • Klasa A;
  • wysoka zimotrwałość (5,0),
  • wysokie i stabilne parametry jakościowe;
  • przydatna do siewów po kukurydzy dzięki wysokiej odporności na fuzariozę kłosów;
  • pewne, stabilne plonowanie nawet w latach suchych;
  • wysoka odpornośc na choroby grzybowe
  • tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu
  • niewrażliwa na środki ochrony roślin oparte na chlorotoluronie
Karta technologiczna odmiany
Gatunek Pszenica oz.
Odmiana Intuicja Hodowla
Główne zalety odmiany Na co zwrócić uwagę (minusy odmiany )
stabilny potencjał plonowania, podwyższona odporność na zakwaszenie gleby
klasa jakości A - bardzo dobre parametry skupowe: wysoka i stabilna LO w latach o dużych sumach opadów w trakcie żniw, dobre wyrównanie ziarna - bardzo wyskoka gęstość w stanie zsypnym, wysoka zawartość białka mniejsza odporność na choroby podstawy źdźbła, w przypadku siewu w monokulturze zwrócić uwagę na wykonanie zabiegu T1
bardzo dobra zdrowotność, przydatna do siewów późno jesiennych po kukurydzy - podwyższona odporność na fuzariozę kłosów
dobra odporność na wyleganie


nie wrażliwa na środki ochrony roślin oparte na chlorotoluronie

Wymagania glebowe przeciętne
Tolerancja na zakwaszenie gleby (COBORU) 6/9
Dynamika rozwoju jesiennego 7/9
Siła krzewienia 6/9
Wczesność - kłoszenie 7,5/9 152
Wczesność - dojrzałość pełna 7/9 201
Miejsce w płodozmianie po rzepaku po zbożach po kukurydzy po burakach
9/9 8/9 8/9 8/9
Norma wysiewu siew wczesny (do 20 września) siew optymalny (do 10 października) siew opóźniony (do grudnia)
225 - 300 szt./m2 300 - 350 szt./m2 400 - 450 szt./m2
Wiosenne nawożenie azotowe w zależności od terminu siewu 25 BBCH: 30 - 70 25 BBCH: 40 - 80 25 BBCH: 50 - 80
31 BBCH: 60-85 31 BBCH: 50- 80 31 BBCH: 50 - 90
Zimotrwałość (COBORU) 5
Przezimowanie i regeneracja (ocena gospodarcza) 8/9
Tolerancja na okresową suszę Wiosenną Letnią Ogólnie (średnia)
7,5/9 7,5/9 7,5/9
Odporność na wyleganie w zależności od terminu siewu siew wczesny siew optymalny (wg COBORU) siew opóźniony
7,5/9 7,5/9 9/9
Propozycja regulacji w zależności od terminu siewu 0,1l/ha Moddus + 0,8 l/ha CCC 0,1l/ha Moddus + 0,7 l/ha CCC zabieg nie wymagany
Zdrowotność
Zdrowotność od 1 do 9 Uwagi dotyczące ochrony fungicydowej
Choroby podstawy źdźbła Jako kompleks chorób podsuszkowych 7,4/9 prochloraz 450g od 0,6 l/ha;
cyprodynil 750g od 0,5 kg/ha.
Choroby liści Mączniak prawdziwy - liście 7,9/9 fenpropidyna 750g - od 0,3 l/ha;
pyriofenon 180 g - od 0,3 l/ha
Rdza brunatna 8,8/9 tebukonazol 250 g - od 0,5 l/ha
epoksykonazol 125 g - od 0,5l/ha
Rdza żółta 8,1/9 solatenol od 50 g/ha;
Brunatna plamistość liści (DTR) 7,8/9 epoksykonazol 125g - od 0,6 l/ha;
tebukonazol 250g - od 0,6 l/ha;
Septorioza liści 6,6/9 solatenol 100g - od 0,5 l/ha;
izopirazam 125g - 0,8 l/ha;
azoksystrobina 250g - 0,7 l/ha (do wszystkich substancji dodatek triazolu)
Choroby kłosa Septorioza plew 7,7/9 metkonzol 60 g - 0,5 l/ha +
tebukonazol 250 g - 0,5 l/ha
Fuzarioza kłosów 7,6/9
Parametry jakościowe ziarna Minimum – pszenica konsumpcyjna pod młyny, eksport-porty Na co wpływają:
Masa 1000 ziaren - 14% 41.1 brak
Wyrównanie ziarna 83%

Porastanie ziarna w kłosach 5/9 maks. wynik COBORU to 6 (np. Euforia, Ostroga)
Gęstość ziarna w stanie zsypnym 9/9 min 76 kg/hl wymiałowość - uzysk, wydajność mąki
Zawartość białka 6/9 min 12,5% wpływa na zaw. glutenu
Liczba opadania 8/9 min. 220 sekund odporność na porastanie, jakość chleba
Wskaźnik sedymentacji SDS 8/9 30 cm3 ocena jakości glutenu
Ilość glutenu mokrego 6/9 min 26%  specyficzne białko niezbędne do wypieku i wzrostu ciasta
Morfologia - wygląd łanu w poszczególnych okresach rozwoju
Jesień równomierne wschody, krzewistość w typie płożącym
Zima intensywny zielony kolor
Wiosna zwarty zielony łan, typ wzrostu pośredni pomiędzy formami o (liściach stojących oraz liściach pochylonych)
Lato typ pojedynczego kłosa, sztywny łan o kłosach od 9 do 10 pięterek na kłos
Odmiany o podobnym profilu agrotechnicznym (o podobnych parametrach i pozycjonowaniu w rynku)
Comandor, Kariatyda, Impresja, Formacja, SY Dubaj

Powyższe dane pokazują potencjał odmiany wykazany w doświadczeniach urzędowych COBORU. Aby osiągnąć podobne wartości należy przestrzegać zasada prawidłowego nawożenia azotowego dla odmian jakościowych:
Dawkę potrzebnego azotu (dostępnego w glebie i podanego w nawożeniu) należy kształtować w ilości 25kg N pobranego azotu na 1 tonę „oczekiwanego” wyprodukowanego plonu.

Po wiosennej ocenie plantacji zadecydujemy o wielkości dawki. Kiedy pszenica będzie mocno rozkrzewiona, możemy ograniczyć dawkę, a kiedy chcemy ją jeszcze dokrzewić i warunki wodne są optymalne – wtedy możemy zastosować wyższą dawkę. Ilość dawek nawozu azotowego determinować będzie przebieg pogody, a zwłaszcza rozkład i ilość opadów.

Zalecamy

1 termin - z chwilą ruszania wiosennej wegetacji, czyli wczesną wiosną około 40-70 kg N/ha, gdy zboże jest gęste, dobrze rozkrzewione i ma ciemnozielony kolor, do 60-80 kg N/ha na późno sianych. Jest to dawka startowa. Zalecane zastosowanie nawozu z dodatkiem siarki;

2 termin - na początku strzelania w źdźbło (wyczuwalne pierwsze kolanko) - 60-80 kg N/ha azotu. Można stosować saletrę, jednak w przypadku planowanych dwóch dawek nawożenia azotowego zalecany RSM lub mocznik zastosowane w tym terminie, ze względu na to, że mają wydłużony okres działania, mogą całkowicie pokryć zapotrzebowanie na azot w sezonie. Wówczas zamkniemy nawożenie wiosenne azotem tylko w dwóch dawkach (wyższe normy co da razem zakres 140-150 kg N/ha). Będzie to korzystne zwłaszcza wtedy, kiedy w końcowych fazach (koniec kłoszenia, kwitnienie, dojrzewanie) dojdzie do braku wody i przyjdą wysokie temperatury

3 termin - przed kłoszeniem, do fazy przed otwarciem pochwy liściowej w dawce 30-50kg. Zalecane zastosowanie azotu z dodatkiem wapnia, co sprawia, że azot wolniej się rozkłada i wolniej przyswajalny jest przez roślinę, nie powoduje suszy glebowej.

TOP