FORGOT YOUR DETAILS?

Riposta

ZWYCIĘSKI PLON

• Wysoki i stabilny potencjał plonowania.
Zimotrwałość potwierdzona w warunkach naturalnych w doświadczeniach hodowlanych w roku 2016.
Wysoka odpornośc na niskie pH gleby.
Dobra odpornośc na wyleganie.
• Bardzo dobra odporność na fuzariozę.
Przydatna do siewów późno-jesiennych, po kukurydzy.
Odmiana ekonomiczna w uprawie - dobra odpornośc na choroby pozwala zmniejszyc dawki zabiegów fungicydowych.
Pewna jakość parametrów skupowych - wysoka liczba opadania, gęstośc ziarna i zawartość białka.

Ważniejsze cechy rolnicze

Doskonałe plony

Plonowanie odmiany RIPOSTA  (% wzorca) na poziomie a2 w roku 2020 w porównaniu do odmian wzorcowych (źródło: COBORU).

Zimotrwałość potwierdzona polowo

Zimotrwałość - atestacja własna (skrzynie, nasyp) + naturalne warunki polowe. Przedział ocen w latach 2016-2019.

Atestacja mrozoodporności - komora mroźnicza 2021.

Odmiana RIPOSTA jest formą nieaktywną fotoperiodycznie, charakteryzuje się wyższymi wymaganiami wernalizacyjnymi - formy o dobrej zimotrwałości hartują się szybciej oraz rozhartowują się dłużej dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wymarznięć w latach z gwałtownymi wahaniami temperatur (przykład roku 2016).

Doskonałe parametry jakościowe

TOP