FORGOT YOUR DETAILS?

Riposta

ZWYCIĘSKI PLON

• Wysoki i stabilny potencjał plonowania.
Zimotrwałość potwierdzona w warunkach naturalnych w doświadczeniach hodowlanych w roku 2016.
Wysoka odpornośc na niskie pH gleby.
Dobra odpornośc na wyleganie.
• Bardzo dobra odporność na fuzariozę.
Przydatna do siewów późno-jesiennych, po kukurydzy.
Odmiana ekonomiczna w uprawie - dobra odpornośc na choroby pozwala zmniejszyc dawki zabiegów fungicydowych.
Pewna jakość parametrów skupowych - wysoka liczba opadania, gęstośc ziarna i zawartość białka.

Ważniejsze cechy rolnicze

Pszenica ozima Elektra - Pszenica ozima termin siewu

Doskonałe plony

Plonowanie odmiany RIPOSTA  (% wzorca) na poziomie a2 w roku 2020 w porównaniu do odmian wzorcowych (źródło: COBORU).

Zimotrwałość potwierdzona polowo

Zimotrwałość - atestacja własna (skrzynie, nasyp) + naturalne warunki polowe. Przedział ocen w latach 2016-2019.

Atestacja mrozoodporności - komora mroźnicza 2021.

Odmiana RIPOSTA jest formą nieaktywną fotoperiodycznie, charakteryzuje się wyższymi wymaganiami wernalizacyjnymi - formy o dobrej zimotrwałości hartują się szybciej oraz rozhartowują się dłużej dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wymarznięć w latach z gwałtownymi wahaniami temperatur (przykład roku 2016).

Doskonałe parametry jakościowe

Karta technologiczna odmiany
Gatunek Pszenica oz.
Odmiana Riposta Hodowla
Główne zalety odmiany Na co zwrócić uwagę (minusy odmiany )
wysoki i stabilny potencjał plonowania, podwyższona odporność na zakwaszenie gleby zimotrwałość 3
klasa jakości B - bardzo dobre parametry skupowe: wysoka i stabilna LO w latach o dużych sumach opadów w trakcie żniw, dobre wyrównanie ziarna - wyskoka gęstość w stanie zsypnym
bardzo dobra zdrowotność, przydatna do siewów późno jesiennych po kukurydzy - podwyższona odporność na fuzariozę kłosów, przydatna do uprawy w monokulturze - podwyższona odporność na choroby podstawy źdźbła
wcześniejszy termin kłoszenia, szybkie nalewanie ziarna - wysoka MTZ


nie wrażliwa na środki ochrony roślin oparte na chlorotoluronie

Wymagania glebowe przeciętne
Tolerancja na zakwaszenie gleby (COBORU) 6/9
Dynamika rozwoju jesiennego 7/9
Siła krzewienia 6/9
Wczesność - kłoszenie 6/9 148
Wczesność - dojrzałość pełna 5/9 198
Miejsce w płodozmianie po rzepaku po zbożach po kukurydzy po burakach
8/9 8/9 8/9 8/9
Norma wysiewu siew wczesny (do 20 września) siew optymalny (do 10 października) siew opóźniony (do grudnia)
225 - 300 szt./m2 300 - 350 szt./m2 350 - 400 szt./m2
Wiosenne nawożenie azotowe w zależności od terminu siewu 25 BBCH: 30 - 70 25 BBCH: 40 - 80 25 BBCH: 50 - 80
31 BBCH: 60-85 31 BBCH: 50- 80 31 BBCH: 50 - 90
Zimotrwałość (COBORU) 3
Przezimowanie i regeneracja (ocena gospodarcza) 4,5/9
Tolerancja na okresową suszę Wiosenną Letnią Ogólnie (średnia)
6,5/9 7,5/9 7/9
Odporność na wyleganie w zależności od terminu siewu siew wczesny siew optymalny (wg COBORU) siew opóźniony
8/9 8,1/9 9/9
Propozycja regulacji w zależności od terminu siewu 0,1l/ha Moddus + 0,8 l/ha CCC 0,1l/ha Moddus + 0,7 l/ha CCC zabieg nie wymagany
Zdrowotność
Zdrowotność od 1 do 9 Uwagi dotyczące ochrony fungicydowej
Choroby podstawy źdźbła Jako kompleks chorób podsuszkowych 7,8/9 prochloraz 450g od 0,6 l/ha;
cyprodynil 750g od 0,5 kg/ha.
Choroby liści Mączniak prawdziwy - liście 8,2/9 fenpropidyna 750g - od 0,3 l/ha;
pyriofenon 180 g - od 0,3 l/ha
Rdza brunatna 7,6/9 tebukonazol 250 g - od 0,5 l/ha
epoksykonazol 125 g - od 0,5l/ha
Rdza żółta 8,6/9 solatenol od 50 g/ha;
Brunatna plamistość liści (DTR) 7,7/9 epoksykonazol 125g - od 0,6 l/ha;
tebukonazol 250g - od 0,6 l/ha;
Septorioza liści 7,5/9 solatenol 100g - od 0,5 l/ha;
izopirazam 125g - 0,8 l/ha;
azoksystrobina 250g - 0,7 l/ha (do wszystkich substancji dodatek triazolu)
Choroby kłosa Septorioza plew 7,7/9 metkonzol 60 g - 0,5 l/ha +
tebukonazol 250 g - 0,5 l/ha
Fuzarioza kłosów 7,8/9
Parametry jakościowe ziarna Minimum – pszenica konsumpcyjna pod młyny Na co wpływają:
Masa 1000 ziaren - 14% 45.3 brak
Wyrównanie ziarna 78%

Porastanie ziarna w kłosach 5/9 maks. wynik COBORU to 6 (np. Euforia, Ostroga)
Gęstość ziarna w stanie zsypnym 8/9 min 76 kg/hl wymiałowość - uzysk, wydajność mąki
Zawartość białka 4/9 min 12,5% wpływa na zaw. glutenu
Liczba opadania 8/9 min. 220 sekund odporność na porastanie, jakość chleba
Wskaźnik sedymentacji SDS 7/9 30 cm3 ocena jakości glutenu
Ilość glutenu mokrego 6/9 min 26%  specyficzne białko niezbędne do wypieku i wzrostu ciasta
Morfologia - wygląd łanu w poszczególnych okresach rozwoju
Jesień równomierne wschody, dobra krzewistość
Zima intensywny zielony kolor
Wiosna zwarty zielony łan, typ wzrostu pośredni pomiędzy formami o (liściach stojących oraz liściach pochylonych)
Lato typ gęstego zwartego, krótkiego łanu o dobrej sztywności, duża ilość kłosów na m2, kłosy oraz liście z intensywnym nalotem woskowym
Odmiany o podobnym profilu agrotechnicznym (o podobnych parametrach i pozycjonowaniu w rynku)
KWS Donovan, SU Mangold, Argument,
TOP