FORGOT YOUR DETAILS?

FANFARO

...i wszystko gra - Nasiona Jęczmienia

Pszenżyto ozime FANFARO wyróżnia się bardzo stabilnym i wysokim potencjałem plonowania. W każdy z roku badań uzyskiwało konkurencyjne plony pomimo dużej zmienności warunków pogodowych w poszczególnych latach.

Wyróżnia się ono na tle innych odmian pszenżyta najwyższą w tym gatunku mrozoodpornością, bardzo dobrą odpornością na wyleganie przedżniwne oraz najwyższą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.

Bardzo zrównoważony profil odpornościowy sprawia, że kontrola zdrowotności plantacji jest ułatwiona a konieczność stosowania środków ochrony roślin ograniczona.

FANFARO posiada również najwyższą wśród wszystkich odmian zawartość białka w ziarnie.

Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby sprawia, że odmiana ta doskonale radzi sobie nawet na słabszych stanowiskach.

Od sezonu 2023/2024 jest wzorcem w doświadczeniach COBORU z pszenżytem ozimym.

Walory odmiany HEROICO zostały docenione przez kapitułę konkursu o Złoty Medal targów Polagra-Premiery 2024.

TOP