FORGOT YOUR DETAILS?

HEROICO

Nowy lider

Pszenżyto ozime HEROICO to obecnie najplenniejsza odmiana pszenżyta ozimego w Polsce. Praktycznie każdym rejonie zdecydowanie przewyższa pozostałe odmiany swoim potencjałem plonotwórczym. Godnym uwagi jest fakt, że doskonale plonuje we wszystkich najważniejszych rejonach uprawy pszenżyta ozimego w Polsce.

Cechuje się bardzo wysoką odpornością na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów. Odporność na fuzariozę gwarantuje bezpieczeństwo uprawy w monokulturze oraz po kukurydzy.

Bezkonkurencyjne połączenie wczesności, niskich roślin oraz wysokiej zimotrwałości zapewnia pewną uprawę w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych.

Wybitnie pozytywnie reaguje na obniżoną normę wysiewu.

Wyróżnia się bardzo zrównoważonym profilem odpornościowym, dzięki czemu plantacje produkcyjne tej odmiany charakteryzują się mniejszym ryzykiem niekontrolowanego rozwoju infekcji grzybowych i pozwala na obniżanie dawek stosowanych środków ochrony roślin.

Wybór odmiany HEROICO, dzięki podwyższonej odporności na wyleganie przedżniwne ogranicza ryzyko tego problemu do minimum.

Jednym z kluczowych elementów kształtujących plon jest wielkość ziarna. HEROICO wyróżnia się zbitymi kłosami oraz bardzo dużą płodnością kłosków, co w kombinacji z bardzo wysoką masą 1000 ziaren, daje pewność wysokich plonów ziarna.

Walory odmiany HEROICO zostały docenione przez kapitułę konkursu o Złoty Medal targów Polagra-Premiery 2024.

pszenżyto oizme Heroico
TOP