FORGOT YOUR DETAILS?

Radek

Plon na okrągło

• Jedna z najwierniej plonujących odmian w Polsce!
• Dobra odporność na choroby grzybowe
• Niskie wymagania glebowe

• Duże, ciężkie ziarno
• Średni termin kłoszenia

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie (% wzorca) odmiany RADEK
w porównaniu do wzorców (COBORU 2017).

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany RADEK (% wzorca) w poszczególnych
rejonach (COBORU 2017)

TOP