FORGOT YOUR DETAILS?

owies Rambo - hasło

Nowość! Rejestracja 2020 r.

Nr 1 plonowania w Polsce w 2021 roku (PDO COBORU)!!!

Nr 1 plonowania w Polsce w 2020 roku (PDO COBORU)!!!

Nr 1 plonowania w ekstremalnie suchym 2019 roku (COBORU – rejestrowe)!!!

Wysoka zawartość tłuszczu w ziarnie 8/9

Wysoka gęstość ziarna 6/9

Delikatna łuska: 27% - Najwyższy plon ziarna bez łuski w latach 2018 - 2020

owies Rambo plonowanie
owies_RAMBO_plonowanie_w_rejonach
owies Rambo w porównaniu do konkurencji
znaczenie owsa Rambo w poszczególnych krajach

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby wyprodukować ziarno owsa RAMBO o wysokiej gęstości:

  1. Termin siewu: im późniejszy termin siewu owsa, tym bardziej zmniejsza się gęstość ziarna;
  2. Gęstość siewu: należy unikać wysokich norm wysiewu, szczególnie we wcześniejszych terminach siewu. W owsie największe znaczenie w formowaniu plonu i jakości (hektolitr) ma pęd główny. Przy gęstym siewie produkowane są pędy wtórne o mniejszej produktywności i niosące ziarno owsa o niższej gęstości;   
  3. Nawożenie azotowe: masa hektolitra spada przy zbyt wysokim nawożeniu azotowym;
  4. Skracanie łanu: aplikacja za dużych dawek regulatorów wzrostu (np. Moddus) w fazie strzelanie źdźbło może także zredukować gęstość ziarna owsa, lepiej stosować dawki dzielone 0,2-0,3l w BBCH 31 i 0,15-0,2l w BBCH 39;
  5. Wyleganie: wylegnięcie łanu wpływa negatywnie na gęstość ziarna owsa;
TOP