FORGOT YOUR DETAILS?

Rusałka

Doskonałe plonowanie
• Dobra odporność na wyleganie
• Wysoka zawartość białka i glutenu
• Wysoka gęstość ziarna
• Wczesny termin kłoszenia

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany RUSAŁKA  (% wzorca)
w poszczególnych rejonach (COBORU 2016/2017)

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie odmiany RUSAŁKA  (% wzorca)
w porównaniu do odmian wzorcowych COBORU (2016)

TOP