Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Rusałka – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie

FORGOT YOUR DETAILS?

Rusałka

Doskonałe plonowanie
• Dobra odporność na wyleganie
• Wysoka zawartość białka i glutenu
• Wysoka gęstość ziarna
• Wczesny termin kłoszenia

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany RUSAŁKA  (% wzorca)
w poszczególnych rejonach (COBORU 2016/2017)

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie odmiany RUSAŁKA  (% wzorca)
w porównaniu do odmian wzorcowych COBORU (2016)

TOP