FORGOT YOUR DETAILS?

Z żalem zawiadamiamy , że w dniu 19.10.2022 , w wieku 97 lat, zmarł śp. mgr Tadeusz Rydzewski - wieloletni Hodowca roślin uprawnych, z-ca dyrektora ds. Hodowli Roślin w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Strzelcach k/Kutna w latach 1970-1990.
Pan mgr Tadeusz Rydzewski urodził się w 1925 roku niedaleko Łomży. Był żołnierzem AK ps. 'Czupurny', w trakcie wojny został aresztowany i trafił do obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Udało mu się uciec z Marszu Śmierci.
Po wojnie zdał maturę i ukończył studia rolnicze na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1952 r. Początkowo podjął pracę w Wyższej Szkole Rolniczej Olsztyn -Kortowo ( 1952-1955), następnie podjął pracę w Stacji Hodowli Roślin w Modzurowie k. Raciborza ( 1955-1970). Po 15 latach pracy w Modzurowie pracował przez następne 20 lat ( 1970-1990) w Zakładzie Doświadczalnym IHAR w Strzelcach k/Kutna gdzie jako z-ca dyr. ds. hodowli roślin kierował pracami hodowlanymi roślin uprawnych . W wyniku wieloletniej owocnej był autorem 35 odmian , w tym odmiany pszenicy ozimej –Jawa , owsa – odmiany Płatek czy jęczmienia jarego wielorzędowego Klimek.
Został odznaczony Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem - Zasłużony dla Rolnictwa. Razem z żoną Olgą zamieszkał w Pszczynie. Mgr Tadeusz Rydzewski całe swoje życie związany był z rolnictwem.
Zawsze uśmiechnięty, bardzo energiczny. Swoje wspomnienia spisywał i dzielił się nimi z innymi. Angażował się w projekty, które miały na celu przybliżenie historii Marszu Śmierci.
Rodzinie Pana Tadeusza składamy najszczersze kondolencje.
TOP