FORGOT YOUR DETAILS?

Sekret

Klucz do sukcesu - Nasiona pszenżyta

Doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju.
• Wysoka zimotrwałość (5,5).
• Doskonała odporność na wyleganie.
Najbardziej odporna na choroby grzybowe odmiana w Polsce!
• Ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra).
• Bardzo dobra wartość paszowa.
• Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie.

Ważniejsze cechy rolnicze

Doskonałe plony na terenie całego kraju

Plonowanie odmiany SEKRET (% wzorca) w poszczególnych punktach doświadczalnych w kraju na poziomie a1 (źródło: COBORU, 2018* i 2019).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP