Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Sekret – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie

FORGOT YOUR DETAILS?

Sekret

Klucz do sukcesu

Doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju.
• Wysoka zimotrwałość (5,5).
• Doskonała odporność na wyleganie.
Najbardziej odporna na choroby grzybowe odmiana w Polsce!
• Ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra).
• Bardzo dobra wartość paszowa.
• Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie.

Ważniejsze cechy rolnicze

Doskonałe plony na terenie całego kraju

Plonowanie odmiany SEKRET (% wzorca) w poszczególnych punktach doświadczalnych w kraju na poziomie a1 (źródło: COBORU, 2018* i 2019).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP