Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Sfera – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Sfera

  • Wysokie i stabilne plonowanie w latach o różnym przebiegu pogody
  • Wysoka i stabilna liczba opadania
  • Typ gęstego łanu
  • Zalecana obsada w terminie optymalnym: 275 – 400 r/m2
    ( w zależności od klasy gleby i zakładanego poziomu agrotechniki)
  • Podwyższona odporność na większość chorób grzybowych
  • Dobra zimotrwałość (4,0)

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plony na terenie całego kraju

Plonowanie (% wzorca) odmiany SFERA w doświadczeniach rejestrowych COBORU (poziom a1/a2, lata 2016-2017)

Wysokie plonowanie na terenie całego kraju – rok 2017

Plonowanie odmiany SFERA w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2017 roku.

TOP