FORGOT YOUR DETAILS?

Sfera

  • Wysokie i stabilne plonowanie w latach
    o
    różnym przebiegu pogody.
  • Wysoka i stabilna liczba opadania.
  • Typ gęstego łanu.
  • Podwyższona odporność na większość chorób grzybowych.
  • Dobra zimotrwałość (4,0).

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plony na terenie całego kraju

Plonowanie (% wzorca) odmiany SFERA w doświadczeniach rejestrowych COBORU (poziom a1/a2, lata 2016-2017).

Wysokie plonowanie na terenie całego kraju – rok 2017

Plonowanie odmiany SFERA w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2017 roku.

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP