FORGOT YOUR DETAILS?

Teksas

• Wysokie i stabilne plonowanie
• Dobra odporność na wyleganie
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm)
• Bardzo dobra odporność na suszę
• Wczesny termin kłoszenia

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany TEKSAS (% wzorca) w poszczególnych rejonach COBORU (2015/2016)

Plonowanie w porównaniu do wzorca

Plonowanie odmiany TEKSAS (% wzorca)
w doświadczeniach COBORU (2015 - 2017)

TOP