Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Teksas – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Teksas

• Wysokie i stabilne plonowanie
• Dobra odporność na wyleganie
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm)
• Bardzo dobra odporność na suszę
• Wczesny termin kłoszenia

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany TEKSAS (% wzorca) w poszczególnych rejonach COBORU (2015/2016)

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie odmiany TEKSAS (% wzorca)
w doświadczeniach COBORU (2015 - 2017)

TOP