Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Toro – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie

FORGOT YOUR DETAILS?

Toro

• Wysoki potencjał plonowania.
Bardzo dobra zdrowotność.
• Wysoka odporność na wyleganie.
 Niskie wymagania glebowe.
• Średni termin kłoszenia i dojrzewania.
• Ziarno dobrze wyrównane.
• Odmiana w typie krótkosłomym.
Wysoka liczba opadania.

Odmiana dostępna w:

Ważniejsze cechy rolnicze

Doskonałe plonowanie

Plonowanie odmiany TORO (% wzorca) na poziomie a1 w porównaniu do odmian wzorcowych (źródło: COBORU, 2018).

Doskonałe plonowanie

Plonowanie odmiany TORO  (% wzorca) w poszczególnych rejonach kraju
w
doświadczeniach COBORU 2016-2018 (poziom a1).

Bardzo dobra zdrowotność

Odporność na choroby odmiany TORO w porównaniu do wzorca (źródło: COBORU, 2018).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

Wysoka odporność na wyleganie

Odporność na wyleganie odmiany TORO na tle wzorca
(źródło:
COBORU, 2018).

TOP