Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Torpeda – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Torpeda

Pancerna odmiana

  • Wysokie i stabilne plonowanie.
  • Doskonała jakość E/A.
  • Wysoka jakość nawet przy obniżonym poziomie nawożenia azotowego (tzw. efekt „ZYTY”).
  • Przydatna do uprawy ekstensywnej.
  • Typ łanu: pojedynczego kłosa.
  • Toleruje siew wczesny, siewy zbyt późne nie są zalecane.

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plonowanie na terenie całego kraju

Plonowanie odmiany TORPEDA w poszczególnych punktach doświadczalnych (doświadczenia ścisłe HR Strzelce, wzorce jakościowe COBORU, 2019).

Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby

Procent zregenerowanych korzeni w roztworze Al+++ (im wyższa wartość tym lepsza odporność na zakwaszenie gleby) odmiany TORPEDA na tle odmian wzorcowych COBORU

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP