FORGOT YOUR DETAILS?

Odmiana dostępna w:

Venecja

• Doskonałe plonowanie w każdym rejonie kraju.
Wysoka odporność na choroby.
Odporna na wyleganie.
Grube, dorodne ziarno.
• Wysoka zawartość białka.
Bardzo dobre parametry wypiekowe.
Dobra zimotrwałość.

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie i stabilne plony

Plonowanie odmiany VENECJA  (% wzorca) w porównaniu do odmian wzorcowych
w
latach 2018 i 2019.

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany VENECJA (% wzorca) w poszczególnych rejonach kraju w doświadczeniach COBORU 2017-2018 (poziom a2).

Bardzo dobre parametry wypiekowe

Parametry wypiekowe odmiany VENECJA w porównaniu do wzorca (źródło: COBORU 2018).

Wysoka odporność na choroby

Odporność na choroby odmiany VENECJA na tle wzorca (źródło: COBORU, 2018).

Tolerancyjna na zakwaszenie gleby

Tolerancja na zakwaszenie gleby odmiany VENECJA na tle odmian badanychw roku 2018 (źródło: COBORU).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP