Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Wilejka – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie

FORGOT YOUR DETAILS?

Wilejka

Mrozoodporna

• Odmiana oścista.
• Bardzo wysoki potencjał plonowania.
• Rewelacyjna zimotrwałość (7,5/9
w
doświadczenia rejestrowych
na Litwie).
• Jedna z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku!
• Ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra).

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plonowanie

Plonowanie odmiany WILEJKA w wybranych województwach w roku 2016 (ścisłe doświadczenia wdrożeniowe HR STRZELCE – wzorce identyczne z COBORU)

Wysokie plonowanie na terenie całego kraju

Plonowanie odmiany WILEJKA w poszczególnych punktach doświadczalnych (doświadczenia ścisłe HR Strzelce, wzorce jakościowe COBORU, 2019).

Mrozoodporność WILEJKI została potwierdzona w doświadczeniach urzędowych na Litwie
w
rejonie silnych wymarznięć w 2014 roku (niskie temperatury i brak okrywy śniegowej). WILEJKA na tle odmian zarejestrowanych w Polsce, które były badane w tym samym doświadczeniu wypadła bezkonkurencyjnie.

Ocena mrozoodporności w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 oznacza całkowite wymarznięcie, a 9 brak wymarznięcia.

Bardzo ciężkie ziarno

Gęstość w stanie zsypnym (kg/hl)  w porównaniu do wzorca
w
2016 roku (litewskie badania rejestrowe).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP