Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Wilejka – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Wilejka

Mrozoodporna

• Odmiana oścista.
• Bardzo wysoki potencjał plonowania.
• Rewelacyjna zimotrwałość (7,5/9 – w doświadczenia rejestrowych na Litwie)
• Jedna z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku!
• Ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra).

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plonowanie

Plonowanie odmiany WILEJKA w wybranych województwach w roku 2016 (ścisłe doświadczenia wdrożeniowe HR STRZELCE – wzorce identyczne z COBORU)

Bardzo ciężkie ziarno

Gęstość w stanie zsypnym (kg/hl)  w porównaniu do wzorca w 2016 roku. (litewskie badania rejestrowe).

Mrozoodporność WILEJKI została potwierdzona w doświadczeniach urzędowych na Litwie w rejonie silnych wymarznięć w 2014 roku (niskie temperatury i brak okrywy śniegowej). WILEJKA na tle odmian zarejestrowanych w Polsce, które były badane w tym samym doświadczeniu wypadła bezkonkurencyjnie.

Ocena mrozoodporności w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 oznacza całkowite wymarznięcie a 9 brak wymarznięcia.

TOP