FORGOT YOUR DETAILS?

Wulkan

Eksplozja plonów

  • Bardzo dobre plonowanie.
  • Dobra odporność na wyleganie.
  • Wysoka odporność na choroby.
  • Niskie wymagania glebowe.
  • Niska zawartość łuski (24%).
  • Wysoka masa 1000 ziaren - nr 3 w Polsce.

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plony w całym kraju

Plonowanie odmiany WULKAN (% wzorca) w poszczególnych rejonach kraju w roku 2021 (źródło: COBORU).

Nr 1 na południu Polski

Plonowanie odmiany WULKAN (% wzorca) w rejonie V (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie) w roku 2021 (źródło: COBORU).

Czołowe plonowanie w Polsce

Plonowanie (% wzorca) wszystkich odmian owsa w doświadczeniach COBORU w porównaniu do odmiany WULKAN.
Wartości poniżej uzyskanych przez odmianę WULKAN oznaczono kolorem czerwonym, kolorem zielonym oznaczono wartości identyczne z tymi uzyskanymi przez odmianę WULKAN (średnie z całego kraju; źródło: COBORU 2020-2021).

TOP