FORGOT YOUR DETAILS?

Pszenica jara – zalecenia agrotechniczne - Terminy siewu jęczmienia ozimego
Jęczmień ozimy zaleca się uprawiać na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa I-IIIb), żytniego bardzo dobrego (klasa IIIa-IIIb), pszennego górskiego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Bardzo dobrym przedplonem dla tego gatunku jest rzepak ozimy, wczesne ziemniaki, groch, mieszanki roślin strączkowych. Jęczmień ozimy można również uprawiać po zbożach – żyto, owies. Nie zaleca się uprawy jęczmienia
Nasiona kwalifikowane - Jęczmień jary - zalecenia agrotechniczne - termin siewu
Wymagania glebowe: Najwyższe plony jęczmienia uzyskuje się na glebach kompleksu pszennego, gliniastych, pylastych i lessowych. Mniejsze, ale zadowalające plony można uzyskać również na glebach lżejszych, mających bardziej zwięzłe podłoże, należących do kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego, jeżeli znajdują się w dobrej kulturze. Przedplon i uprawa roli: Właściwymi przedplonami są: okopowe, motylkowe, oleiste, a następnie
Pszenica jara – zalecenia agrotechniczne
Przedplon: Pszenica jara ma duże wymagania co do przedplonu, dlatego wysokie i stabilne plony można uzyskać tylko na właściwych stanowiskach. W naszych warunkach dobrymi przedplonami dla pszenicy jarej są rośliny nie zbożowe, jednak może ona być również uprawiana po owsie. Zdecydowanie najgorszymi przedplonami dla pszenicy jarej są: pszenica, jęczmień, pszenżyto i żyto, przy czym wartość
zalecenia agrotechniczne - jakie pszenżyto na słabe gleby ?
Wymagania glebowe i przedplon: Najodpowiedniejsze do uprawy pszenżyta jarego są gleby kompleksów żytniego bardzo dobrego oraz żytniego dobrego w dobrej kulturze. Zalecanym przedplonem są: okopowe na oborniku, strączkowe grubonasienne, motylkowe i mieszanki strączkowo-zbożowe. Najlepszym przedplonem ze zbóż jest owies. W przypadku pozostałych roślin zbożowych wskazane jest zastosowanie poplonów ścierniskowych. Uprawa roli nie odbiega od stosowanej
TOP