FORGOT YOUR DETAILS?

Nasiona kwalifikowane
Wymagania glebowe: Najwyższe plony jęczmienia uzyskuje się na glebach kompleksu pszennego, gliniastych, pylastych i lessowych. Mniejsze, ale zadowalające plony można uzyskać również na glebach lżejszych, mających bardziej zwięzłe podłoże, należących do kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego, jeżeli znajdują się w dobrej kulturze. Przedplon i uprawa roli: Właściwymi przedplonami są: okopowe, motylkowe, oleiste, a następnie
Pszenica jara – zalecenia agrotechniczne
Przedplon: Pszenica jara ma duże wymagania co do przedplonu, dlatego wysokie i stabilne plony można uzyskać tylko na właściwych stanowiskach. W naszych warunkach dobrymi przedplonami dla pszenicy jarej są rośliny nie zbożowe, jednak może ona być również uprawiana po owsie. Zdecydowanie najgorszymi przedplonami dla pszenicy jarej są: pszenica, jęczmień, pszenżyto i żyto, przy czym wartość
zalecenia agrotechniczne - jakie pszenżyto na słabe gleby ?
Wymagania glebowe i przedplon: Najodpowiedniejsze do uprawy pszenżyta jarego są gleby kompleksów żytniego bardzo dobrego oraz żytniego dobrego w dobrej kulturze. Zalecanym przedplonem są: okopowe na oborniku, strączkowe grubonasienne, motylkowe i mieszanki strączkowo-zbożowe. Najlepszym przedplonem ze zbóż jest owies. W przypadku pozostałych roślin zbożowych wskazane jest zastosowanie poplonów ścierniskowych. Uprawa roli nie odbiega od stosowanej
Pszenica jara – zalecenia agrotechniczne
Wymagania glebowe: Owies jest gatunkiem o mniejszych, w porównaniu z innymi zbożami, wymaganiach glebowych. Najodpowiedniejsze do jego uprawy są gleby kompleksów żytnich. Polecany jest do uprawy jako roślina fitosanitarna w zmianowaniach o dużym udziale zbóż. Wykazuje małą wrażliwość na odczyn gleby w zakresie pH od 4,5 do 7,2. Wynika to z małej wrażliwości na niedobór
TOP