FORGOT YOUR DETAILS?

Dni Pola Strzelce 2021

Dni Pola Strzelce 2021
Dni Pola – Strzelce 2021 Po rocznej przerwie spowodowanej ograniczeniami sanitarnymi z powodu pandemii COVID-19 „Dni Pola w Strzelcach” powróciły w wersji stacjonarnej – formule skoncentrowanej wyłącznie na treściach merytorycznych. Zwiedzającym rolnikom zaprezentowano kolekcję ponad 90 polskich odmian rzepaku, zbóż, bobiku, lnu i maku. Prezentowane były zarówno odmiany znane i popularne jak i nowości oraz

Dni Pola w Strzelcach – 22.06.2021

Dni Pola w Strzelcach
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR oraz partner spotkania BASF Polska Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na „Dni Pola”, które odbędą się w Strzelcach w dniu 22.06.2021. Niezmiernie cieszymy się, że po rocznej przerwie znów możemy spotkać się z Państwem na naszych polach. „Dni Pola” to doskonała platforma wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami a hodowcami
REGULAMIN PROMOCJI ODMIAN RZEPAKU Organizatorem akcji promocyjnej odmian rzepaku (dalej „Promocja”) jest Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR z siedzibą w Strzelcach, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:

Nowe odmiany zbóż ozimych

W dniu 24 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji COBORU ds. rejestracji odmian roślin zbożowych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji. Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru trzech odmian z HR STRZELCE: Jęczmień ozimy

Nowe odmiany rzepaku.

W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych. Komisja zdecydowała o wpisaniu do Krejowego Rejestru dwóch odmian rzepaku z HR STRZELCE:   Rzepak ozimy Kepler (d. BOH 8618) Odmiana populacyjna, odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV);   Rzepak jary Fantom (d. MAH 4519) Odmiana populacyjna

Nowe odmiany zbóż jarych

W dniu 14 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji COBORU ds. rejestracji odmian roślin zbożowych poświęcone odmianom zbóż jarych. Z satysfakcją informujemy, że na wśród 24 nowo zarejestrowanych odmian aż 8 stanowiły odmiany z Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Jęczmień jary – Burbon (d. STH 11618) Odmiana typu pastewnego; –  Poemat (d. STH 11518) Odmiana
  W dniu 04.08.2020 odbyło się w Strzelcach spotkanie z Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   Udział wzięli również: Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Leszek Chmielnicki – prezes
TOP