FORGOT YOUR DETAILS?

REGULAMIN PROMOCJI ODMIAN RZEPAKU Organizatorem akcji promocyjnej odmian rzepaku (dalej „Promocja”) jest Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR z siedzibą w Strzelcach, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:

Nowe odmiany zbóż ozimych

W dniu 24 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji COBORU ds. rejestracji odmian roślin zbożowych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji. Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru trzech odmian z HR STRZELCE: Jęczmień ozimy

Nowe odmiany rzepaku.

W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych. Komisja zdecydowała o wpisaniu do Krejowego Rejestru dwóch odmian rzepaku z HR STRZELCE:   Rzepak ozimy Kepler (d. BOH 8618) Odmiana populacyjna, odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV);   Rzepak jary Fantom (d. MAH 4519) Odmiana populacyjna

Nowe odmiany zbóż jarych

W dniu 14 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji COBORU ds. rejestracji odmian roślin zbożowych poświęcone odmianom zbóż jarych. Z satysfakcją informujemy, że na wśród 24 nowo zarejestrowanych odmian aż 8 stanowiły odmiany z Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Jęczmień jary – Burbon (d. STH 11618) Odmiana typu pastewnego; –  Poemat (d. STH 11518) Odmiana
  W dniu 04.08.2020 odbyło się w Strzelcach spotkanie z Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   Udział wzięli również: Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Leszek Chmielnicki – prezes

Dni Pola 2020

Dni Pola Strzelce 2020 W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i ograniczeniami związanymi z organizacją imprez promocyjnych postanowiliśmy zaprezentować Państwu kolekcję odmian HR STRZELCE w innej niż dotychczasowej formie. Serdecznie zapraszamy do relacji online z poletek demonstracyjnych założonych na potrzeby Dni Pola w Strzelcach. Warto poświęcić chwilę na obejrzenie przygotowanego materiału, ponieważ znajdują
Postęp w odmianach roślin odbywa się zazwyczaj stopniowo i ewolucyjnie. Nieczęsto pojawia się na rynku odmiana, która przewartościowuje dotychczasowe spostrzeganie synonimu najlepszej odmiany. W 2018 roku wydarzyło się coś co występuje niezwykle rzadko -pojawiła się EUFORIA. Nowa, polska odmiana pszenicy ozimej, w której pozytywne cechy użytkowe nagromadzone są z niespotykaną dotąd częstotliwością. Po pierwsze i
TOP