FORGOT YOUR DETAILS?

zalecenia agrotechniczne - jakie pszenżyto na słabe gleby ?
Wymagania glebowe i przedplon: Najodpowiedniejsze do uprawy pszenżyta jarego są gleby kompleksów żytniego bardzo dobrego oraz żytniego dobrego w dobrej kulturze. Zalecanym przedplonem są: okopowe na oborniku, strączkowe grubonasienne, motylkowe i mieszanki strączkowo-zbożowe. Najlepszym przedplonem ze zbóż jest owies. W przypadku pozostałych roślin zbożowych wskazane jest zastosowanie poplonów ścierniskowych. Uprawa roli nie odbiega od stosowanej
Pszenica jara – zalecenia agrotechniczne
Wymagania glebowe: Owies jest gatunkiem o mniejszych, w porównaniu z innymi zbożami, wymaganiach glebowych. Najodpowiedniejsze do jego uprawy są gleby kompleksów żytnich. Polecany jest do uprawy jako roślina fitosanitarna w zmianowaniach o dużym udziale zbóż. Wykazuje małą wrażliwość na odczyn gleby w zakresie pH od 4,5 do 7,2. Wynika to z małej wrażliwości na niedobór
uprawa-bobiku

Dlaczego warto uprawiać bobik

W 2017 roku udział zbóż w strukturze zasiewów w Polsce wynosił 70,7%. W stosunku do rekordowego pod tym względem 2002 roku (77,1%) nastąpił spadek o 6,4%. Udział roślin bobowatych w strukturze zasiewów wzrósł o 2,1%. Pomimo tych korzystnych tendencji powierzchnia uprawy zbóż jest w dalszym ciągu wysoka. Uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne gospodarstw wymuszają ograniczenie liczby
Rzepak

Rzepak jary na zachodzie Polski

Powierzchnia uprawy rzepaku jarego w Polsce stanowi od kilku do kilkudziesięciu procent  powierzchni uprawy formy ozimej – średnio 13% tj. 57 tyś. hektarów. Uzyskiwane w kraju plony tej rośliny są od 20 do 50% niższe niż plony rzepaku ozimego. W rejonach Polski północnej, południowo-wschodniej często uzyskiwane są plony porównywalne z plonami rzepaku ozimego – 30
Nasiona kwalifikowane - Hr strzelce

Uprawa lnu oleistego w Polsce

Len zwyczajny jest rośliną dnia długiego, dlatego też najlepiej siać go wczesną wiosną. Gatunek ten wykazuje stosunkowo niewielkie wymagania cieplne, za to posiada wysokie potrzeby wodne. Do jego uprawy wymagana jest gleba utrzymana w dobrej kulturze, niezachwaszczona, najlepiej o kompleksie pszennym bardzo dobrym bądź żytnim dobrym, czy pszennym górskim. Najlepszym przedplonem są okopowe uprawiane na
Nasiona kwalifikowane - Hr strzelce

Uprawa maku – Nasiona maku

Nasiona maku – Wymagania glebowe: Mak ma dość duże wymagania glebowe. Pod uprawę maku odpowiednie są gleby żyzne, próchniczne,  średnio ciężkie, o odczynie obojętnym do słabo zasadowego, znajdujące się bardzo dobrej kulturze. Najbardziej przydatne są gleby kompleksów pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego. Nasiona maku – Przedplon: Najlepszymi przedplonami dla maku są

Dane meteo

Kalkulator wysiewu

W celu ułatwienia prawidłowego wyliczenia ilości nasion do wysiewu przygotowaliśmy dla Państwa poniższy kalkulator.

Planowana obsada

roślin/m²

Masa tysiąca nasion [MTN]*

g

Zdolność kiełkowania*

%

Ilość wysiewu kwalifikowanego materiału siewnego:

Planowana obsada roślin - informacja o zalecanej obsadzie znajduje się w opisie odmiany lub w zaleceniach agrotechnicznych w ulotkach odmianowych.

MTN - informacja ta znajduje się na etykiecie nasiennej przymocowanej do worka z kwalifikowanym materiałem siewnym; informacji takiej udzieli także Państwu sprzedawca nasion.

Zdolność kiełkowania - informacja ta znajduje się obowiązkowo na każdej etykiecie nasiennej przymocowanej do worka z kwalifikowanym materiałem siewnym;

TOP