FORGOT YOUR DETAILS?

PORADY EKSPERTÓW

Pszenica jara – zalecenia agrotechniczne
Przedplon: Pszenica jara ma duże wymagania co do przedplonu, dlatego wysokie i stabilne plony można uzyskać tylko na właściwych stanowiskach. W naszych warunkach dobrymi przedplonami dla pszenicy jarej są rośliny nie zbożowe, jednak może ona być również uprawiana po owsie. Zdecydowanie najgorszymi przedplonami dla pszenicy jarej są: pszenica, jęczmień, pszenżyto i żyto, przy czym wartość
zalecenia agrotechniczne - jakie pszenżyto na słabe gleby ?
Wymagania glebowe i przedplon: Najodpowiedniejsze do uprawy pszenżyta jarego są gleby kompleksów żytniego bardzo dobrego oraz żytniego dobrego w dobrej kulturze. Zalecanym przedplonem są: okopowe na oborniku, strączkowe grubonasienne, motylkowe i mieszanki strączkowo-zbożowe. Najlepszym przedplonem ze zbóż jest owies. W przypadku pozostałych roślin zbożowych wskazane jest zastosowanie poplonów ścierniskowych. Uprawa roli nie odbiega od stosowanej
Pszenica jara – zalecenia agrotechniczne
Wymagania glebowe: Owies jest gatunkiem o mniejszych, w porównaniu z innymi zbożami, wymaganiach glebowych. Najodpowiedniejsze do jego uprawy są gleby kompleksów żytnich. Polecany jest do uprawy jako roślina fitosanitarna w zmianowaniach o dużym udziale zbóż. Wykazuje małą wrażliwość na odczyn gleby w zakresie pH od 4,5 do 7,2. Wynika to z małej wrażliwości na niedobór
uprawa-bobiku

Dlaczego warto uprawiać bobik

W 2017 roku udział zbóż w strukturze zasiewów w Polsce wynosił 70,7%. W stosunku do rekordowego pod tym względem 2002 roku (77,1%) nastąpił spadek o 6,4%. Udział roślin bobowatych w strukturze zasiewów wzrósł o 2,1%. Pomimo tych korzystnych tendencji powierzchnia uprawy zbóż jest w dalszym ciągu wysoka. Uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne gospodarstw wymuszają ograniczenie liczby
Rzepak

Rzepak jary na zachodzie Polski

Powierzchnia uprawy rzepaku jarego w Polsce stanowi od kilku do kilkudziesięciu procent  powierzchni uprawy formy ozimej – średnio 13% tj. 57 tyś. hektarów. Uzyskiwane w kraju plony tej rośliny są od 20 do 50% niższe niż plony rzepaku ozimego. W rejonach Polski północnej, południowo-wschodniej często uzyskiwane są plony porównywalne z plonami rzepaku ozimego – 30
Nasiona kwalifikowane - Hr strzelce

Uprawa lnu oleistego w Polsce

Len zwyczajny jest rośliną dnia długiego, dlatego też najlepiej siać go wczesną wiosną. Gatunek ten wykazuje stosunkowo niewielkie wymagania cieplne, za to posiada wysokie potrzeby wodne. Do jego uprawy wymagana jest gleba utrzymana w dobrej kulturze, niezachwaszczona, najlepiej o kompleksie pszennym bardzo dobrym bądź żytnim dobrym, czy pszennym górskim. Najlepszym przedplonem są okopowe uprawiane na

Dane meteo

Kalkulator wysiewu

W celu ułatwienia prawidłowego wyliczenia ilości nasion do wysiewu przygotowaliśmy dla Państwa poniższy kalkulator.

Planowana obsada

roślin/m²

Masa tysiąca nasion [MTN]*

g

Zdolność kiełkowania*

%

Ilość wysiewu kwalifikowanego materiału siewnego:

Planowana obsada roślin - informacja o zalecanej obsadzie znajduje się w opisie odmiany lub w zaleceniach agrotechnicznych w ulotkach odmianowych.

MTN - informacja ta znajduje się na etykiecie nasiennej przymocowanej do worka z kwalifikowanym materiałem siewnym; informacji takiej udzieli także Państwu sprzedawca nasion.

Zdolność kiełkowania - informacja ta znajduje się obowiązkowo na każdej etykiecie nasiennej przymocowanej do worka z kwalifikowanym materiałem siewnym;

TOP